Skip to content

Lõiminguga lahendusi luues

Artikkel ilmus Õpetajate Lehes 22.04.2022 Tänapäeval ei seisne õppimine pelgalt teadmiste omandamises, vaid vajaduses ja oskuses neid kasutada. Eeldatakse, et kooliseinte vahelt välja astuv õpilane suudab õpitud teadmisi ja oskusi seostada nii ühes õppeaines, ainevaldkonnas kui õppeaineid ja ainevaldkondi lõimides. Paraku esitavad nõutavad õpiväljundid, ainetes käsitletavate teemade järjestus ja ka olemasolevate õppematerjalide struktuur õpetajale iga päev väljakutseid. Et luua koolis
Loe edasi

Kuidas ületada õppeainete vahel olevaid piire?

Olen inglise keele õpetaja. Mind on alati vaimustanud mõte, et tänu ainele, mida õpetan, on õpilastel võimalik suhelda välismaailmaga, mõista ja edastada sõnumeid, mis ulatuvad kaugele riigipiiride taha. Kunagi tundsin, et minu kui võõrkeele õpetaja kohustus on õpetada õpilastele grammatikat, sõnavara ja tähendusi, mis peituvad nii suuliste kui kirjalike tekstide ridade vahel. Samas kõik see, mis minu aine piiridesse ei
Loe edasi

Põhikooli loovtöö protsessi toetava õppevara loomine

LÕOKE ei säutsu niisama, vaid lööb käed külge seal, kus tunneb, et suudab ja oskab. Just seetõttu oleme otsustanud läheneda ainetevahelisele lõimingule luues eakohase ja põneva õppematerjali, mis toetab nii Eesti põhikoolide õpetajaid kui ka õpilasi pikaajalises loovtöö protsessis. Õppevara valmib meetme Digitaalne õppevara: Nutikas õppimine raames. MIKS JUST PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ Põhikooli loovtöö on suuremahuline ja pikaajaline projekt nii õpilaste
Loe edasi