Skip to content

LÕOKE käis Õpime Koos podcastis

Üks oluline teetähis sai läbitud – meie esimene podcastikogemus! Signe ja Kariniga möödus aeg lennates, teemasid oli palju. Nende seas: Kuula: Soundcloud / Spotify / Apple Podcasts
Loe edasi

Kuidas kasutada lõimimisel hindamist?

Artikkel ilmus Õpetajate Lehes 06.05.2022. Loe ka sarja esimest ja teist artiklit. Olenevalt sellest, kui süvitsi on õpetajad ainete lõiminguga otsustanud tegeleda, on võimalik ühiselt koostada ka hindeline ülesanne. Mida põhjalikum ja eesmärgistatum on lõiming olnud, seda lihtsam on koostada lõplik hindeline ülesanne. Väga efektiivne viis lõimingu üles ehitamiseks on näiteks lähtuda hindelisest lõpuülesandest ehk kasutada tagurpidi planeerimise (backward planning)
Loe edasi

Samm-sammult lõimingule lähemale

Artikkel ilmus Õpetajate Lehes 22.04.2022. Loe ka sarja esimest artiklit. Ainetevaheline lõiming ei ole mingi võluvits, mille abil lahenevad kogu kooli, aineõpetaja või õpilaste motiveerimisega seotud probleemid. Samas on lõimingu teadlikul ja eesmärgistatud kasutamisel mitmeid tõestatud eeliseid. Näiteks võib selle abil vähendada õppesisu dubleerimist, pakkuda võimalusi vaadelda sama teemat eri vaatepunktidest, rakendada üldpädevusi, kasutada ühe aine sisu teise aine õppimisel
Loe edasi

Lõiminguga lahendusi luues

Artikkel ilmus Õpetajate Lehes 22.04.2022 Tänapäeval ei seisne õppimine pelgalt teadmiste omandamises, vaid vajaduses ja oskuses neid kasutada. Eeldatakse, et kooliseinte vahelt välja astuv õpilane suudab õpitud teadmisi ja oskusi seostada nii ühes õppeaines, ainevaldkonnas kui õppeaineid ja ainevaldkondi lõimides. Paraku esitavad nõutavad õpiväljundid, ainetes käsitletavate teemade järjestus ja ka olemasolevate õppematerjalide struktuur õpetajale iga päev väljakutseid. Et luua koolis
Loe edasi

Kuidas ületada õppeainete vahel olevaid piire?

Olen inglise keele õpetaja. Mind on alati vaimustanud mõte, et tänu ainele, mida õpetan, on õpilastel võimalik suhelda välismaailmaga, mõista ja edastada sõnumeid, mis ulatuvad kaugele riigipiiride taha. Kunagi tundsin, et minu kui võõrkeele õpetaja kohustus on õpetada õpilastele grammatikat, sõnavara ja tähendusi, mis peituvad nii suuliste kui kirjalike tekstide ridade vahel. Samas kõik see, mis minu aine piiridesse ei
Loe edasi

Põhikooli loovtöö protsessi toetava õppevara loomine

LÕOKE ei säutsu niisama, vaid lööb käed külge seal, kus tunneb, et suudab ja oskab. Just seetõttu oleme otsustanud läheneda ainetevahelisele lõimingule luues eakohase ja põneva õppematerjali, mis toetab nii Eesti põhikoolide õpetajaid kui ka õpilasi pikaajalises loovtöö protsessis. Õppevara valmib meetme Digitaalne õppevara: Nutikas õppimine raames. Vaata õppematerjale siit. MIKS JUST PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ Põhikooli loovtöö on suuremahuline ja pikaajaline
Loe edasi