Põhikooli loovtöö protsessi toetava õppevara loomine

LÕOKE ei säutsu niisama, vaid lööb käed külge seal, kus tunneb, et suudab ja oskab. Just seetõttu oleme otsustanud läheneda ainetevahelisele lõimingule luues eakohase ja põneva õppematerjali, mis toetab nii Eesti põhikoolide õpetajaid kui ka õpilasi pikaajalises loovtöö protsessis. Õppevara valmib meetme Digitaalne õppevara: Nutikas õppimine raames.

Vaata õppematerjale siit.

MIKS JUST PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ

  • Põhikooli loovtöö on suuremahuline ja pikaajaline projekt nii õpilaste kui juhendava õpetaja jaoks. Ühtlasi on see üks esimesi võimalusi teadlikult kasutada ja lõimida põhikoolis saadud erinevaid ainealaseid teadmisi ja oskusi ning õpilaste endi huvisid.
  • Kuigi tegemist on kõikidele põhikooliõpilastele kohustusliku õppekava osaga, ei ole õpilaste jaoks kaasahaaravat ja lihtsalt arusaadavat materjali kuigi palju.
  • Ka õpetajad vajavad ühtset arusaamist sellest, kuidas muuta loovtöö protsessi sujuvamaks ja vähendada enda töökoormust.

Projekti käigus loob LÕOKEse meeskond eakohase ja kaasahaarava viiest videost ja töölehtedest koosneva õppematerjali, mis toetab kogu põhikooli loovtöö tegemise protsessi algusest lõpuni. Materjal pakub uusi lähenemisi ja nutikaid võtteid nii õpetajatele kui õpilastele. Loodavas materjalis käsitleme järgnevaid teemasid: uurimus vs loovus, idee leidmine, aja planeerimine, töö protsessi salvestamine, motivatsioon, vormistamine, akadeemiline ausus, kokkuvõte, töö esitlemine. Videomaterjal on kasutatavad eelkõige põhikooli loovtöö tegemisel, kuid neid võib kasutada ka eraldiseisvana üldharival eesmärgil erinevates õppeainetes.

Õppevideod koos töölehtedega valmivad mais 2022 ja on kättesaadavad nii meie kodulehel, meie Youtubei kanalil kui ka E-koolikotis.

Vaata õppematerjale siit.