Skip to content

Õpeta õppima

Õpioskuste strateegiline õpetamine
toetab loova ja ennastjuhtiva õppija kujunemist,
annab õpetajale võimaluse rakendada ainekava kaasaegselt ja koostöiselt ning
tähtsustab 21. sajandi oskuste arendamist kõigis kooliastmetes.

Õpioskuste strateegiline õpetamine

  • Vähendab õpetajate töökoormust
  • Aitab õppesisu diferentseerida
  • Arendab õpilastes 21. sajandi kõige olulisemaid oskusi (kriitiline mõtlemine, koostöö, suhtlemisoskus ja loovus)
  • Ühendab kooli meeskonda koostöö kaudu
  • Aitab koolil rakendada kaasaegset õpikäsitlust

Miks osaleda?

  • Selgitame õpioskuste teadliku õpetamise praktilist väärtust kõikides kooliastmetes.
  • Lahendame ülesandeid kasutades universaalseid ja aineteüleseid strateegiaid.
  • Õpime koostama ülesandeid nii, et see arendaks strateegilisi õpioskusi.
  • Saad koolituse sisu toetava töövihiku.

Teeme algust, küsi pakkumist!