Skip to content

KOOLITUSED

Vii oma haridusmeeskond kõrgemale!

Kuidas me Sinu meeskonna tõelise  
potentsiaali 
jõu 
efektiivsuse 
välja toome?

Ainetevahelise lõimingu koolitus kooli meeskonnale

Ainetevahelise lõimingu koolitus kooli meeskonnale

Eesmärgipärane lõiming liidab kooliperet, vähendab õpetajate ja õpilaste koormust ja annab julguse uut proovida.

Vaata lähemalt

Ainetevahelise lõimingu jätkukoolitus

Ainetevahelise lõimingu jätkukoolitus

Muuda lõiming koolielu loomulikuks osaks!

Vaata lähemalt

Õpeta õppima

Õpeta õppima

Õpioskuste strateegiline õpetamine toetab loova ja ennastjuhtiva õppija kujunemist, annab õpetajale võimaluse rakendada ainekava kaasaegselt ja koostöiselt ning tähtsustab 21. sajandi oskuste arendamist kõigis kooliastmetes.

Vaata lähemalt

Loov- või uurimistöö alane koolitus

Loov- ja uurimistöö alased koolitused

Saa teada, kuidas loov -ja uurimistööd on suurepärane võimalus lõimida erinevaid õppeaineid. Muuda kooli loov-ja uurimistööde protsessi sujuvamaks.

Vaata lähemalt

Üldõpetus toimima!

Üldõpetus toimima!

Üldõpetus õpetab I kooliastme õpilast seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi ning mõistma ja suhestama õpitavat nii, et erinevate õppeainete vahel tekiksid tugevad seosed.

Vaata lähemalt

ÕPPEKAVA -
PABERILT PRAKTIKASSE

Õppekava - paberilt praktikasse

Oma kooli põhimõtete ja kokkulepete kujundamine liidab kooliperet, suurendab kogukonnatunnet ja loob eeldused pikaajaliseks kestmiseks.

Vaata lähemalt