Skip to content

Õppekava - paberilt praktikasse

Oma kooli põhimõtete ja kokkulepete kujundamine liidab kooliperet, suurendab kogukonnatunnet ja loob eeldused pikaajaliseks kestmiseks.

Õppekava on läbimõeldud ja elav kokkulepe kõigi osapoolte vahel, mis võimaldab:

 • Ühendada koostöö kaudu kooli kogukonda;
 • Rakendada nüüdisaegset õpikäsitlust;
 • Kasutada juba koolis toimuvat õppimise ja õpetamise osana, et vähendada koormust;
 • Suurendada õpetajaskonna teadlikkust iga kooliastme õppe sisust;
 • Ühendada kooliastmes õpetatav järgmises kooliastmes vajalikuga;
 • Tagada oma kooli põhimõtete pikaajaline kestmine.

Miks osaleda LÕOKEse koolitusel?

Riikliku õppekava kopeerimine on minevik! Kasutame ära kõiki võimalusi, mida kehtiv õppekava koolile ja kogukonnale annab!

 • Kaardistame juba koolis toimuva ja anname juhiseid selle integreerimiseks kooli õppekavasse
 • Näitame, kuidas riikliku õppekava nõudeid praktikasse rakendada nii, et neist oleks kasu nii õpilasele kui õpetajale
 • Pakume ideid, kuidas rakendada ja hinnata õppimist klassiruumist väljaspool
 • Näitame, kuidas õpilaste töid väärindada ja tagasisidestada
 • Kasutame kaasaegset metoodikat ja võtteid, mis on ka koolitundidesse ülekantavad.

Koolituse järel on koolil:

Ülekooliline kaardistus riikliku õppekava elementidest, mis juba toimivad

 • Praktilised võtted kooli eripära viimiseks õppekavasse ja ainetundidesse
 • Kooli õppekavast lähtuv plaan aineõpetajatele kasutamiseks
 • Ideed, kuidas arendada õpilasest lähtuvat koostööd ja kõigi koormust vähendada

Koolitaja on pikaajalise kogemusega õppekava arenduse spetsialist Irja Toots.

Teeme algust, küsi pakkumist!