Skip to content

Ainetevahelise lõimingu jätkukoolitus

Muuda lõiming koolielu loomulikuks osaks!

See koolitus on mõeldud kollektiividele, kes on juba LÕOKEse ainetevahelise lõimingu koolitusel osalenud, oma esimesed lõimitud ainekavad ellu viinud ja soovivad nüüd juhiseid, kuidas minna lõiminguga edasi selliselt, et sellest saaks koolielu loomulik osa. 

Mida uut pakub jätkukoolitus?

  • Vaatame tagasi esimese koolituspäeva jooksul valminud lõimitud ainekava rakendamisele;
  • räägime (koos)hindamisest ja mõtiskleme selle üle, kuidas mõõta ainetevahelise lõimingu edukust;
  • arutleme, milline võiks olla kooli strateegia ainetevahelise lõimingu soodustamiseks ja süsteemseks rakendamiseks;
  • pakume näiteid lahendustest meilt ja mujalt;
  • vaatleme, kuidas lõimida aineid koostöös (haridus)asutustega ja väljaspool kooli.

Teeme algust, küsi pakkumist!