Skip to content

Loovtöö õppevara

Otsustasime läheneda ainetevahelisele lõimingule luues eakohase ja põneva õppematerjali, mis toetab nii Eesti põhikoolide õpetajaid kui ka õpilasi pikaajalises loovtöö protsessis. Õppevara valmis meetme Digitaalne õppevara: Nutikas õppimine raames.

Anna õpilastele loovtöödest maksimum, muutmata seda õpetajale koormavaks lisatööks!