Viimati uuendatud: 1. september 2023

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab LÕOKE MTÜ, L. Koidula 13 – 4, Tartu 51006, Eesti, e-post: info@l6oke.ee, telefon: 5331 5308, poliitikat teie andmete kogumise, kasutamise ja avaldamise kohta, mida me kogume, kui kasutate meie veebisaiti ( l6oke.ee, edaspidi ka “teenus”). 

Teenusele ligi pääsedes või seda kasutades nõustute oma teabe kogumise, kasutamise ja avaldamisega kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Kui te sellega nõus ei ole, ärge palun Teenusele juurdepääsu ega kasutage seda.

Võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal ilma teile ette teatamata muuta ja postitame Teenusesse muudetud privaatsuspoliitika. Muudetud poliitika jõustub 180 päeva pärast muudetud poliitika Teenusesse postitamist ja teie jätkuv juurdepääs teenusele või selle kasutamine pärast seda aega tähendab, et nõustute muudetud privaatsuspoliitikaga. Seetõttu soovitame teil seda lehekülge aeg-ajalt üle vaadata.

Kogutavad isikuandmed

Kogume ja töötleme teie kohta järgmisi isikuandmeid: Nimi, e-post, telefoninumber.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

Kasutame teie kohta kogutud abdneid järgmistel eesmärkidel:

Turundus/ Reklaam

Kui soovime kasutada teie andmeid mõnel muul eesmärgil, küsime teilt nõusolekut ja kasutame teie andmeid ainult teie nõusoleku saamisel ja seejärel ainult sel eesmärgil (eesmärkidel), milleks nõusolek on antud.

Kuidas me teie andmeid jagame

Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekut küsimata, välja arvatud allpool kirjeldatud piiratud juhtudel:

Analüütika

Nõuame, et sellised kolmandad isikud kasutaksid neile edastatud isikuandmeid ainult sel eesmärgil, milleks need edastati, ega säilitaks neid kauem, kui on nimetatud eesmärgi täitmiseks vajalik.

Võime teie isikuandmeid avaldada ka järgmistel eesmärkidel: (1) kohaldatava seaduse, määruse, kohtumääruse või muu õigusliku protsessi järgimiseks; (2) meiega sõlmitud lepingute, sealhulgas käesoleva privaatsuspoliitika jõustamiseks; või (3) et vastata väidetele, et Teenuse kasutamine rikub kolmandate isikute õigusi. Kui Teenus või meie ettevõte ühendatakse või omandatakse mõne teise ettevõttega, on teie isikuandmed üks varadest, mis antakse üle uuele omanikule.

Teie andmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid kuni 2 aastat, või seni, kuni me vajame neid eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Meil võib tekkida vajadus säilitada teatud andmeid pikema aja jooksul, nagu dokumentide säilitamine/aruandlus vastavalt kohaldatavale seadusele või muudel legitiimsetel põhjustel, nagu seaduslike õiguste jõustamine, pettuste ärahoidmine jne. Anonüümseid andmeid, mis ei tuvasta teid (otse või kaudselt), võib säilitada tähtajatult.

Teie õigused

Olenevalt kohaldatavast seadusest võib teil olla õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid parandada või kustutada või saada oma isikuandmete koopia, piirata oma andmete aktiivset töötlemist või selle vastu olla, paluda meil teie isikuandmeid jagada teisele juriidilisele isikule, võtta tagasi kõik nõusolekud, mille andsite meile oma andmete töötlemiseks, õigus esitada kaebus seadusjärgsele asutusele ja muud õigused, mis võivad kehtivate seaduste alusel olla asjakohased. Nende õiguste kasutamiseks võite meile kirjutada aadressil info@l6oke.ee. Vastame teie päringule vastavalt kehtivatele seadustele.

Otseturundussuhtlusest või turunduseesmärkidel läbiviidavast profileerimisest saate loobuda, kirjutades meile aadressil info@l6oke.ee.

Märgime, et kui te ei luba meil nõutud isikuandmeid koguda või töödelda või võtate tagasi nõusoleku nende töötlemiseks nõutud eesmärkidel, ei pruugi teil olla juurdepääsu teenustele, mille jaoks teie andmeid küsiti.

Turvalisus

Teie teabe turvalisus on meile oluline ja me kasutame mõistlikke turvameetmeid, et vältida meie kontrolli all oleva teabe kadumist, väärkasutamist või volitamata muutmist. Arvestades loomupäraseid riske, ei saa me aga tagada täielikku turvalisust ja järelikult ei saa me tagada ega garanteerida ühegi meile edastatava teabe täielikku turvalisust. 

Kolmandate osapoolte lingid ja teie teabe kasutamine

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei halda. See privaatsuspoliitika ei käsitle ühegi kolmanda osapoole privaatsuspoliitikat ega veebisaiti, mis võib olla juurdepääsetav Teenuses oleva lingi kaudu. Soovitame tungivalt üle vaadata iga külastatava saidi privaatsuspoliitika. Meil ei ole mingit kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitika ega tavade üle.

Kaebused / andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi või muresid seoses isikuandmete töötlemisega, võite saata e-kirja aadressile info@l6oke.ee. Käsitleme teie päringuid vastavalt kehtivatele seadustele.