Skip to content

LENDA
KÕRGEMALE!

LÕOKEse õpetajakoolitused suunavad kooli meeskonda Lõimima Õppeaineid Oma Klassiruumis Eesmärgistatult

PRAKTILISUS

LÕOKEse koolitus ei ole loeng, vaid praktilisi ainetunnis rakendatavaid meetodeid kasutav töötuba. Loome seose õppekava üldosa ja ainesisu vahel. Iga koolitusega anname kaasa praktilise töövihiku igale osalejale.

KOOSTÖÖ

LÕOKEse koolitus on kooli meeskonda liitev ja kõiki õppeaineid väärtustav. Ainetevaheliste seoste loomine vähendab õpetajate töökoormust võimaldades luua koos juhendatavaid aga ka koostöiselt hinnatavaid kursusi.

KAASAEGSUS

LÕOKEse koolitajad on kogenud õpetajad, kellel on rahvusvahelise õppekava ning ka Eesti riikliku õppekava järgi õpetamise kogemus. Koolituse eesmärgiks on panna nii õpetajaid kui ka õpilasi õppeainete vahelise lõimingu kaudu nägema õpitavat uues, põnevas valguses.

Ainetevahelise lõimingu koolitus

  • Annab õpetajatele praktilised meetodid, vahendid ja oskused, et vähendada õppekava mahtu ja töökoormust ainetevaheliste seoste loomise kaudu.
  • Aitab ühendada kooli meeskonda koostööoskuste kaudu.
  • Annab juhised koostöiseks hindamiseks.
  • Avardab õpetajaskonna silmaringi 
  • Suurendadab teadlikkust kogu kooliastme õppesisust
  • Näitab, kuidas loov- ja uurimistööd on suurepärane võimalus lõimida erinevaid õppeaineid.
  • Toetab kooli loov- ja uurimistööde protsessi sujuvamaks muutmist.
  • Pakub praktilist tuge kaasaegsete õppematerjalide näol.
  • On avatud lahendama erinevaid loov- ja uurimistöödega seotud probleeme vastavalt kooli vajadusele.
 

Päev Sigridi ja Maarjaga oli suurepärane kogemus ja aitas meid suure hüppe jagu edasi.

Ilma selle koolituseta oleks… same sh*t, different day. Igal juhul soovitan!

 

D. Irektor, Kapa-KohiLA